Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za przeprowadzanie przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu egzaminu państwowego wymaganego do uzyskania prawa jazdy odpowiedniej kategorii https://bip.opolskie.pl/2023/03/projekt-uchwaly-w-sprawie-okreslenia-wysokosci-oplaty-za-przeprowadzanie-przez-wojewodzki-osrodek-ruchu-drogowego-w-opolu-egzaminu-panstwowego-wymaganego-do-uzyskania-prawa-jazdy-odpowiedniej-kategori/ Uchwała Sejmiku 2023 Projekt VI 2018/2023 LII 13.03.2023 Infrastruktura i gospodarka https://bip.opolskie.pl/2023/03/projekt-uchwaly-w-sprawie-okreslenia-wysokosci-oplaty-za-przeprowadzanie-przez-wojewodzki-osrodek-ruchu-drogowego-w-opolu-egzaminu-panstwowego-wymaganego-do-uzyskania-prawa-jazdy-odpowiedniej-kategori/
Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki - Remigiusz Widera Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie