Paweł Polak – Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego https://bip.opolskie.pl/2023/03/pawel-polak-zastepca-dyrektora-departamentu-zdrowia-i-polityki-spolecznej-w-urzedzie-marszalkowskim-wojewodztwa-opolskiego-5/ Paweł Polak Zastępca Dyrektora Osoby upoważnione do wydawania decyzji 2023 01.03.2023 https://bip.opolskie.pl/2023/03/pawel-polak-zastepca-dyrektora-departamentu-zdrowia-i-polityki-spolecznej-w-urzedzie-marszalkowskim-wojewodztwa-opolskiego-5/
Paweł Polak Anna Żurek Anna Żurek Województwo Opolskie