Lesław Tomczak – Dyrektor Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu https://bip.opolskie.pl/2023/03/leslaw-tomczak-dyrektor-regionalnego-zespolu-placowek-wsparcia-edukacji-w-opolu-4/ Lesław Tomczak Dyrektor Kierownicy jednostek organizacyjnych 2023 09.03.2023 https://bip.opolskie.pl/2023/03/leslaw-tomczak-dyrektor-regionalnego-zespolu-placowek-wsparcia-edukacji-w-opolu-4/
Lesław Tomczak Anna Żurek Anna Żurek Województwo Opolskie