Drobiarstwo M&R Gawlica Sp. j. - instalacja do chowu brojlerów kurzych o liczbie 96 000 stanowisk oraz instalacji pozostałych, zlokalizowanych na terenie fermy drobiu w Klisinie, gm. Głubczyce - zmiana https://bip.opolskie.pl/2023/03/drobiarstwu-mr-gawlica-sp-j-instalacja-do-chowu-brojlerow-kurzych-o-liczbie-96-000-stanowisk-oraz-instalacji-pozostalych-zlokalizowanych-na-terenie-fermy-drobiu-w-klisinie-gm-glubczyce-zmia/ 01-01-1970 https://bip.opolskie.pl/2023/03/drobiarstwu-mr-gawlica-sp-j-instalacja-do-chowu-brojlerow-kurzych-o-liczbie-96-000-stanowisk-oraz-instalacji-pozostalych-zlokalizowanych-na-terenie-fermy-drobiu-w-klisinie-gm-glubczyce-zmia/
Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Joanna Zarzycka-Poproch Joanna Zarzycka-Poproch Marszałek Województwa Opolskiego