DOA-ZP.272.5.2023 - „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym” Tytuł Części 1: „Świadczenie rejestrowanych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, doręczania i odbioru do nadania przesyłek u operatora pocztowego dla Województwa Opolskiego" Tytuł Części 2: „Świadczenie nierejestrowanych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, doręczania i odbioru do nadania przesyłek u operatora pocztowego dla Województwa Opolskiego" https://bip.opolskie.pl/2023/03/doa-zp-272-5-2023-swiadczenie-uslug-pocztowych-w-obrocie-krajowym-i-zagranicznymtytul-czesci-1-swiadczenie-rejestrowanych-uslug-pocztowych-w-obrocie-krajowym-i-zagr/ Strona prowadzonego postępowania        ]]> Tryb podstawowy Województwo Opolskie 30.03.2023 31.05.2023
Marcin Puszcz - Dyrektor DOA AGNIESZKA MŁYNARCZYK Województwo Opolskie