DOA-ZP.272.4.2023 - PROJEKT I BUDOWA SYSTEMU IT Z MODUŁEM REGIONALNEGO ROZPROSZONEGO MONITOROWANIA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU LIFE19 GIE/PL/000398 - LIFE_AQP_OPOLSKIE_2019.PL https://bip.opolskie.pl/2023/03/doa-zp-272-4-2023-projekt-i-budowa-systemu-it-z-modulem-regionalnego-rozproszonego-monitorowania-jakosci-powietrza-w-wojewodztwie-opolskim-w-ramach-realizacji-projektu-life19-gie-pl-000398-life_aq/ Strona prowadzonego postępowania]]> Przetarg nieograniczony Województwo Opolskie 24.03.2023 01.01.1970
Marcin Puszcz - Dyrektor DOA Magdalena Oborska Województwo Opolskie