Bartosz Ostrowski – Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. https://bip.opolskie.pl/2023/03/bartosz-ostrowski-zastepca-dyrektora-departamentu-kultury-sportu-i-turystyki-urzedu-marszalkowskiego-wojewodztwa-opolskiego-5/ Bartosz Ostrowski Zastępca Dyrektora Osoby upoważnione do wydawania decyzji 2023 08.03.2023 https://bip.opolskie.pl/2023/03/bartosz-ostrowski-zastepca-dyrektora-departamentu-kultury-sportu-i-turystyki-urzedu-marszalkowskiego-wojewodztwa-opolskiego-5/
Bartosz Ostrowski Anna Żurek Anna Żurek Województwo Opolskie