ZAPYTANIE OFERTOWE – na promocję postów profilu Opolski PROW na portalu społecznościowym Facebook https://bip.opolskie.pl/2023/02/zapytanie-ofertowe-na-promocje-postow-profilu-opolski-prow-na-portalu-spolecznosciowym-facebook-2/ Zaproszenie do składania ofert Przedmiotem zamówienia jest promocja postów zamieszonych na profilu opolskiPROW prowadzonym na portalu społecznościowym Facebook]]> 01.01.1970 https://bip.opolskie.pl/2023/02/zapytanie-ofertowe-na-promocje-postow-profilu-opolski-prow-na-portalu-spolecznosciowym-facebook-2/https://bip.opolskie.pl/2023/02/zapytanie-ofertowe-na-promocje-postow-profilu-opolski-prow-na-portalu-spolecznosciowym-facebook-2/https://bip.opolskie.pl/2023/02/zapytanie-ofertowe-na-promocje-postow-profilu-opolski-prow-na-portalu-spolecznosciowym-facebook-2/https://bip.opolskie.pl/2023/02/zapytanie-ofertowe-na-promocje-postow-profilu-opolski-prow-na-portalu-spolecznosciowym-facebook-2/
Piotr Kobiela Wiesława Deręg Wiesława Deręg Województwo Opolskie