Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie wyceny nieruchomości zabudowanej położonej w Opolu przy ul. Głogowskiej 25 https://bip.opolskie.pl/2023/02/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-sporzadzenie-wyceny-nieruchomosci-zabudowanej-polozonej-w-opolu-przy-ul-glogowskiej-25/ 21.02.2023 Bożena Rogowska Zakup https://bip.opolskie.pl/2023/02/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-sporzadzenie-wyceny-nieruchomosci-zabudowanej-polozonej-w-opolu-przy-ul-glogowskiej-25/https://bip.opolskie.pl/2023/02/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-sporzadzenie-wyceny-nieruchomosci-zabudowanej-polozonej-w-opolu-przy-ul-glogowskiej-25/https://bip.opolskie.pl/2023/02/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-sporzadzenie-wyceny-nieruchomosci-zabudowanej-polozonej-w-opolu-przy-ul-glogowskiej-25/https://bip.opolskie.pl/2023/02/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-sporzadzenie-wyceny-nieruchomosci-zabudowanej-polozonej-w-opolu-przy-ul-glogowskiej-25/
Bożena Rogowska Mariusz Kozok Mariusz Kozok Województwo Opolskie