Uchwała nr L/504/2023 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 31.01.2023r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2023 rok https://bip.opolskie.pl/2023/02/uchwala-nr-l-504-2023-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-31-01-2023r-w-sprawie-zmiany-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2023-rok/ Uchwała Sejmiku 2023 Obowiązujący VI 2018/2023 L 31.01.2023 L/504/2023 Budżet województwa https://bip.opolskie.pl/2023/02/uchwala-nr-l-504-2023-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-31-01-2023r-w-sprawie-zmiany-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2023-rok/
Dyrektor Departamentu Finansów - Barbara Pomianowska Radosław Nowosielecki Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie