Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Gminie Branice https://bip.opolskie.pl/2023/02/projekt-uchwaly-w-sprawie-wyrazenia-woli-udzielenia-pomocy-finansowej-gminie-branice-2/ Uchwała Sejmiku 2023 Projekt VI 2018/2023 LI 16.02.2023 Budżet województwa https://bip.opolskie.pl/2023/02/projekt-uchwaly-w-sprawie-wyrazenia-woli-udzielenia-pomocy-finansowej-gminie-branice-2/
Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki - Remigiusz Widera Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie