Pan Wojciech Jurkiewicz Zakład Urządzeń Grzewczych ELEKTROMET – instalacja do powierzchniowej obróbki metali z zastosowaniem procesów chemicznych, o objętości wanien procesowych wynoszących 84 m3 – zmiana pozwolenia zintegrowanego https://bip.opolskie.pl/2023/02/pan-wojciech-jurkiewicz-zaklad-urzadzen-grzewczych-elektromet-instalacja-do-powierzchniowej-obrobki-metali-z-zastosowaniem-procesow-chemicznych-o-objetosci-wanien-procesowych-wynoszacych-84/ 01-01-1970 https://bip.opolskie.pl/2023/02/pan-wojciech-jurkiewicz-zaklad-urzadzen-grzewczych-elektromet-instalacja-do-powierzchniowej-obrobki-metali-z-zastosowaniem-procesow-chemicznych-o-objetosci-wanien-procesowych-wynoszacych-84/
Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Joanna Glinkowska Marszałek Województwa Opolskiego