Określenie wysokości opłaty za przeprowadzenie przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu egzaminu państwowego wymaganego do uzyskania prawa jazdy odpowiedniej kategorii https://bip.opolskie.pl/2023/02/okreslenie-wysokosci-oplaty-za-przeprowadzenie-przez-wojewodzki-osrodek-ruchu-drogowego-w-opolu-egzaminu-panstwowego-wymaganego-do-uzyskania-prawa-jazdy-odpowiedniej-kategorii/ https://bip.opolskie.pl/2023/02/okreslenie-wysokosci-oplaty-za-przeprowadzenie-przez-wojewodzki-osrodek-ruchu-drogowego-w-opolu-egzaminu-panstwowego-wymaganego-do-uzyskania-prawa-jazdy-odpowiedniej-kategorii/https://bip.opolskie.pl/2023/02/okreslenie-wysokosci-oplaty-za-przeprowadzenie-przez-wojewodzki-osrodek-ruchu-drogowego-w-opolu-egzaminu-panstwowego-wymaganego-do-uzyskania-prawa-jazdy-odpowiedniej-kategorii/
Karolina Superczyńska Karolina Superczyńska Karolina Superczyńska Województwo Opolskie