Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie specjalnym na realizację zadania publicznego pn. „Miejsce, które jest domem. Przystań dla rodzin i osób w sytuacji kryzysowej” (rok 2023) https://bip.opolskie.pl/2023/02/ogloszenie-o-mozliwosci-zglaszania-uwag-do-oferty-zlozonej-w-trybie-specjalnym-na-realizacje-zadania-publicznego-pn-miejsce-ktore-jest-domem-przystan-dla-rodzin-i-osob-w-sytuacji-kryzyso/
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,
 • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, adres: ul. Piastowska 14, 45-082 Opole,
 • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, pod adresem opolskie.pl.
 • Zgodnie z Regulaminem udzielania dotacji na realizację zadań w trybie specjalnym, w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy, zlecanych przez Województwo Opolskie lub jednostki organizacyjne Samorządu Województwa Opolskiego, każdy w terminie 7 dni od dnia publikacji oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy zgłaszać pisemnie w terminie 7  dni od dnia publikacji tego ogłoszenia, tj. do dnia 7 marca 2023 r., w jednej z wybranych form:
  • mailowo na adres: bdo@opolskie.pl
  • osobiście w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w:
   1. punkcie kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu, ul. Piastowska 14, w Opolu,
   2. Biurze Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego, ul. Piastowska 17, pok. 209 w Opolu,
  • listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Piastowska 14, 45-082 Opole.
  Dla zachowania terminu wniesienia uwag liczy się data ich wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.]]>
  https://bip.opolskie.pl/2023/02/ogloszenie-o-mozliwosci-zglaszania-uwag-do-oferty-zlozonej-w-trybie-specjalnym-na-realizacje-zadania-publicznego-pn-miejsce-ktore-jest-domem-przystan-dla-rodzin-i-osob-w-sytuacji-kryzyso/
  Caritas Diecezji Opolskiej Monika Jodko Monika Jodko Województwo Opolskie