Uchwała Nr 8631/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 10 stycznia 2023 roku w sprawie zgłoszenia wniosków do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skarbimierz https://bip.opolskie.pl/2023/01/uchwala-nr-8631-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-10-stycznia-2023-roku-w-sprawie-zgloszenia-wnioskow-do-sporzadzenia-zmiany-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-gm/ Uchwała Zarządu 2023 Obowiązujący VI 2018/2023 10.01.2023 8631/2023 Polityka regionalna i przestrzenna https://bip.opolskie.pl/2023/01/uchwala-nr-8631-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-10-stycznia-2023-roku-w-sprawie-zgloszenia-wnioskow-do-sporzadzenia-zmiany-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-gm/https://bip.opolskie.pl/2023/01/uchwala-nr-8631-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-10-stycznia-2023-roku-w-sprawie-zgloszenia-wnioskow-do-sporzadzenia-zmiany-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-gm/
Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej – Waldemar Zadka Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie