Uchwała Nr 8596/2022 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej kwotę, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.) na wykonanie oraz dostawę oznakowanych gadżetów promocyjnych na potrzeby Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu oraz projektu współfinansowanego ze środków europejskich https://bip.opolskie.pl/2023/01/uchwala-nr-8596-2022-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-28-grudnia-2022-roku-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-udzielenie-zamowienia-publicznego-o-wartosci-przekraczajacej-kwote-o-ktorej-mowa-w-art-2/ Uchwała Zarządu 2022 Obowiązujący VI 2018/2023 28.12.2022 8596/2022 Zamówienia publiczne https://bip.opolskie.pl/2023/01/uchwala-nr-8596-2022-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-28-grudnia-2022-roku-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-udzielenie-zamowienia-publicznego-o-wartosci-przekraczajacej-kwote-o-ktorej-mowa-w-art-2/https://bip.opolskie.pl/2023/01/uchwala-nr-8596-2022-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-28-grudnia-2022-roku-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-udzielenie-zamowienia-publicznego-o-wartosci-przekraczajacej-kwote-o-ktorej-mowa-w-art-2/https://bip.opolskie.pl/2023/01/uchwala-nr-8596-2022-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-28-grudnia-2022-roku-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-udzielenie-zamowienia-publicznego-o-wartosci-przekraczajacej-kwote-o-ktorej-mowa-w-art-2/https://bip.opolskie.pl/2023/01/uchwala-nr-8596-2022-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-28-grudnia-2022-roku-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-udzielenie-zamowienia-publicznego-o-wartosci-przekraczajacej-kwote-o-ktorej-mowa-w-art-2/
Dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu – Agnieszka Okupniak Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie