Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jadwigi w Opolu https://bip.opolskie.pl/2023/01/projekt-uchwaly-w-sprawie-zmiany-statutu-wojewodzkiego-szpitala-specjalistycznego-im-sw-jadwigi-w-opolu-3/ Uchwała Sejmiku 2023 Projekt VI 2018/2023 L 10.01.2023 Zdrowie i polityka społeczna https://bip.opolskie.pl/2023/01/projekt-uchwaly-w-sprawie-zmiany-statutu-wojewodzkiego-szpitala-specjalistycznego-im-sw-jadwigi-w-opolu-3/
Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej - Izabela Damboń-Kandziora Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie