Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Sejmiku Województwa Opolskiego na 2023 rok https://bip.opolskie.pl/2023/01/projekt-uchwaly-w-sprawie-zatwierdzenia-planow-pracy-komisji-stalych-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-na-2023-rok/ Uchwała Sejmiku 2023 Projekt VI 2018/2023 L 16.01.2023 Organizacja i tryb pracy sejmiku https://bip.opolskie.pl/2023/01/projekt-uchwaly-w-sprawie-zatwierdzenia-planow-pracy-komisji-stalych-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-na-2023-rok/
Przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego - Rafał Bartek Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie