Projekt uchwały w sprawie skrócenia okresu polowań na zwierzęta łowne: krzyżówki, głowienki, cyraneczki, czernice, łyski, gęsi: gęgawy, zbożowe i białoczelne na terenie województwa opolskiego w obszarach Natura 2000: Zbiornik Nyski PLB160002, Zbiornik Otmuchowski PLB160003, Zbiornik Turawa PLB160004, Grądy Odrzańskie PLB020002, Bory Niemodlińskie PLH160005 oraz na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego https://bip.opolskie.pl/2023/01/projekt-uchwaly-w-sprawie-skrocenia-okresu-polowan-na-zwierzeta-lowne-krzyzowki-glowienki-cyraneczki-czernice-lyski-gesi-gegawy-zbozowe-i-bialoczelne-na-terenie-wojewodztwa-opolskiego-w-obszar/ Uchwała Sejmiku 2023 Projekt VI 2018/2023 L 16.01.2023 Rolnictwo i obszary wiejskie https://bip.opolskie.pl/2023/01/projekt-uchwaly-w-sprawie-skrocenia-okresu-polowan-na-zwierzeta-lowne-krzyzowki-glowienki-cyraneczki-czernice-lyski-gesi-gegawy-zbozowe-i-bialoczelne-na-terenie-wojewodztwa-opolskiego-w-obszar/
Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Marcin Oszańca Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie