Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezolucji dla uczczenia 25 rocznicy obrony samodzielności administracyjnej województwa opolskiego przez mieszkańców regionu https://bip.opolskie.pl/2023/01/projekt-uchwaly-w-sprawie-przyjecia-rezolucji-dla-uczczenia-25-rocznicy-obrony-samodzielnosci-administracyjnej-wojewodztwa-opolskiego-przez-mieszkancow-regionu/ Uchwała Sejmiku 2023 Projekt VI 2018/2023 L 16.01.2023 Apele, rezolucje, stanowiska https://bip.opolskie.pl/2023/01/projekt-uchwaly-w-sprawie-przyjecia-rezolucji-dla-uczczenia-25-rocznicy-obrony-samodzielnosci-administracyjnej-wojewodztwa-opolskiego-przez-mieszkancow-regionu/
Dyrektor Gabinetu Marszałka - Arkadiusz Kuglarz Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie