Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Lubsza realizacji zadania własnego Województwa Opolskiego w zakresie wykonania pętli autobusowej przy szkole i przedszkolu w Kościerzycach dla drogi wojewódzkiej nr 457 https://bip.opolskie.pl/2023/01/projekt-uchwaly-w-sprawie-powierzenia-gminie-lubsza-realizacji-zadania-wlasnego-wojewodztwa-opolskiego-w-zakresie-wykonania-petli-autobusowej-przy-szkole-i-przedszkolu-w-koscierzycach-dla-drogi-wojewo/ Uchwała Sejmiku 2023 Projekt VI 2018/2023 L 16.01.2023 Infrastruktura i gospodarka https://bip.opolskie.pl/2023/01/projekt-uchwaly-w-sprawie-powierzenia-gminie-lubsza-realizacji-zadania-wlasnego-wojewodztwa-opolskiego-w-zakresie-wykonania-petli-autobusowej-przy-szkole-i-przedszkolu-w-koscierzycach-dla-drogi-wojewo/
Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki - Remigiusz Widera Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie