PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2023 – URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO https://bip.opolskie.pl/2023/01/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien-publicznych-na-rok-2023-urzad-marszalkowski-wojewodztwa-opolskiego/ https://bip.opolskie.pl/2023/01/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien-publicznych-na-rok-2023-urzad-marszalkowski-wojewodztwa-opolskiego/https://bip.opolskie.pl/2023/01/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien-publicznych-na-rok-2023-urzad-marszalkowski-wojewodztwa-opolskiego/https://bip.opolskie.pl/2023/01/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien-publicznych-na-rok-2023-urzad-marszalkowski-wojewodztwa-opolskiego/https://bip.opolskie.pl/2023/01/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien-publicznych-na-rok-2023-urzad-marszalkowski-wojewodztwa-opolskiego/https://bip.opolskie.pl/2023/01/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien-publicznych-na-rok-2023-urzad-marszalkowski-wojewodztwa-opolskiego/https://bip.opolskie.pl/2023/01/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien-publicznych-na-rok-2023-urzad-marszalkowski-wojewodztwa-opolskiego/https://bip.opolskie.pl/2023/01/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien-publicznych-na-rok-2023-urzad-marszalkowski-wojewodztwa-opolskiego/https://bip.opolskie.pl/2023/01/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien-publicznych-na-rok-2023-urzad-marszalkowski-wojewodztwa-opolskiego/https://bip.opolskie.pl/2023/01/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien-publicznych-na-rok-2023-urzad-marszalkowski-wojewodztwa-opolskiego/https://bip.opolskie.pl/2023/01/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien-publicznych-na-rok-2023-urzad-marszalkowski-wojewodztwa-opolskiego/
Marcin Puszcz - Dyrektor Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego Jolanta Chudalla Jolanta Chudalla Województwo Opolskie