DOA-ZP.272.53.2022 Przebudowa budynku byłej przepompowni – stworzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) z podłączeniem budynku do sieci wodociągowej i światłowodowej https://bip.opolskie.pl/2023/01/doa-zp-272-53-2022-przebudowa-budynku-bylej-przepompowni-stworzenie-centrum-informacji-turystycznej-cit-z-podlaczeniem-budynku-do-sieci-wodociagowej-i-swiatlowodowej/ Podstawa prawna zastosowania trybu z wolnej ręki: art. 214 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp]]> Zamówienie z wolnej ręki Województwo Opolskie 30.01.2023 31.12.2023 https://bip.opolskie.pl/2023/01/doa-zp-272-53-2022-przebudowa-budynku-bylej-przepompowni-stworzenie-centrum-informacji-turystycznej-cit-z-podlaczeniem-budynku-do-sieci-wodociagowej-i-swiatlowodowej/https://bip.opolskie.pl/2023/01/doa-zp-272-53-2022-przebudowa-budynku-bylej-przepompowni-stworzenie-centrum-informacji-turystycznej-cit-z-podlaczeniem-budynku-do-sieci-wodociagowej-i-swiatlowodowej/
Marcin Puszcz Monika Elceser Monika Elceser Województwo Opolskie