Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji chlorku N,N-dimetylosulfamoilu (DMSCl), eksploatowanej przez Fluorochemikę Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie na terenie Oddziału w Kędzierzynie-Koźlu, przy ul. Energetyków 9 (sprawa nr DOŚ-RPŚ.7222.68.2022.BG). https://bip.opolskie.pl/2022/12/zawiadomienie-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-zmiany-pozwolenia-zintegrowanego-dla-instalacji-do-produkcji-chlorku-nn-dimetylosulfamoilu-dmscl-eksploatowanej-przez-fluorochemike-poland-sp-z-o/ 20.01.2023
Małgorzata Juszczyszyn-Pieczonka - z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska Barbara Gabryelska Marszałek Województwa Opolskiego