w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/533/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 października 2014 roku, zmienionej uchwałą Nr XIII/139/2016 roku z dnia 26 stycznia 2016 roku, w sprawie przyjęcia kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych województwa opolskiego https://bip.opolskie.pl/2022/12/w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xlvii-533-2014-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-28-pazdziernika-2014-roku-zmienionej-uchwala-nr-xiii-139-2016-roku-z-dnia-26-stycznia-2016-roku-w-sprawie-przyjecia/ Uchwała Sejmiku 2022 Projekt VI 2018/2023 XLIX 12.12.2022 Edukacja i rynek pracy https://bip.opolskie.pl/2022/12/w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xlvii-533-2014-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-28-pazdziernika-2014-roku-zmienionej-uchwala-nr-xiii-139-2016-roku-z-dnia-26-stycznia-2016-roku-w-sprawie-przyjecia/
Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy - Monika Jurek Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie