Uchwała nr XLIX/493/2022 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20.12.2022r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2023 rok https://bip.opolskie.pl/2022/12/uchwala-nr-xlix-493-2022-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-20-12-2022r-w-sprawie-uchwaly-budzetowej-wojewodztwa-opolskiego-na-2023-rok/ Uchwała Sejmiku 2022 Obowiązujący VI 2018/2023 XLIX 20.12.2022 XLIX/493/2022 Budżet województwa https://bip.opolskie.pl/2022/12/uchwala-nr-xlix-493-2022-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-20-12-2022r-w-sprawie-uchwaly-budzetowej-wojewodztwa-opolskiego-na-2023-rok/
Dyrektor Departamentu Finansów - Barbara Pomianowska Radosław Nowosielecki Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie