Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLIII/452/2022 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie powierzenia realizacji Gminie Skarbimierz zadań Województwa Opolskiego, związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie Województwa Opolskiego, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa https://bip.opolskie.pl/2022/12/projekt-uchwaly-w-sprawie-uchylenia-uchwaly-nr-xliii-452-2022-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-31-maja-2022-r-w-sprawie-powierzenia-realizacji-gminie-skarbimierz-zadan-wojewodztwa-opolskiego-zw/ Uchwała Sejmiku 2022 Projekt VI 2018/2023 XLIX 12.12.2022 Budżet województwa https://bip.opolskie.pl/2022/12/projekt-uchwaly-w-sprawie-uchylenia-uchwaly-nr-xliii-452-2022-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-31-maja-2022-r-w-sprawie-powierzenia-realizacji-gminie-skarbimierz-zadan-wojewodztwa-opolskiego-zw/
Dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranica i Promocji Regionu - Agnieszka Okupniak Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie