Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2023 rok https://bip.opolskie.pl/2022/12/projekt-uchwaly-w-sprawie-uchwaly-budzetowej-wojewodztwa-opolskiego-na-2023-rok/ Uchwała Sejmiku 2022 Projekt VI 2018/2023 XLIX 14.11.2022 Budżet województwa https://bip.opolskie.pl/2022/12/projekt-uchwaly-w-sprawie-uchwaly-budzetowej-wojewodztwa-opolskiego-na-2023-rok/
Dyrektor Departamentu Finansów - Barbara Pomianowska Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie