Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2023-2030 https://bip.opolskie.pl/2022/12/projekt-uchwaly-w-sprawie-uchwalenia-wieloletniej-prognozy-finansowej-wojewodztwa-opolskiego-na-lata-2023-2030/ Uchwała Sejmiku 2022 Projekt VI 2018/2023 XLIX 14.11.2022 Budżet województwa https://bip.opolskie.pl/2022/12/projekt-uchwaly-w-sprawie-uchwalenia-wieloletniej-prognozy-finansowej-wojewodztwa-opolskiego-na-lata-2023-2030/
Dyrektor Departamentu Finansów - Barbara Pomianowska Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie