Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego na 2023 rok https://bip.opolskie.pl/2022/12/projekt-uchwaly-w-sprawie-uchwalenia-planu-kontroli-komisji-rewizyjnej-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-na-2023-rok/ Uchwała Sejmiku 2022 Projekt VI 2018/2023 XLIX 12.12.2022 Organizacja i tryb pracy sejmiku https://bip.opolskie.pl/2022/12/projekt-uchwaly-w-sprawie-uchwalenia-planu-kontroli-komisji-rewizyjnej-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-na-2023-rok/
Przewodniczący komisji Rewizyjnej - Bogdan Tomaszek Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie