DOA-ZP.272.57.2022 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA OZNAKOWANYCH GADŻETÓW PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY DEPARTAMENTU WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ I PROMOCJI REGIONU ORAZ PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

W celu prawidłowego złożenia oferty wykonawcy powinni się posługiwać 32 znakowym Identyfikatorem przedmiotowego postępowania pobranym z miniPortalu (czyli strony prowadzonego postępowania) i to właśnie do tego identyfikatora należy odsyłać wykonawców. W sytuacji, w której Wykonawca składając ofertę przez miniPortal, wprowadzi w formularzu ID z Platformy e-Zamówienia (ocds-..), oferta taka nie będzie widoczna na liście złożonych ofert i nie będzie możliwości jej odszyfrowania.
Uwaga:
Proszę zwrócić uwagę na prawidłowy ID postępowania pobranego z miniPortalu.
Identyfikator postępowania z miniPortalu: 9ff4cfb5-41d0-4b73-a6e9-1fc897b2486e
Na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp zamawiający udziela zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – dalej Pzp, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.

Strona prowadzonego postępowania

Tryb zamówienia:Tryb podstawowy
Zamawiający:Województwo Opolskie
Data ogłoszenia:29.12.2022
Data ważności:29.12.2023

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 29.12.2022
Wytworzono przez: Marcin Puszcz - Dyrektor Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego
Opublikowano: 29.12.2022, 10:23
Opublikowano przez: Adela Kozina
Zmodyfikowano: 08.03.2023, 09:33
Zmodyfikowano przez: AGNIESZKA MŁYNARCZYK
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 289

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry