Sławomira Wójciak – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego https://bip.opolskie.pl/2022/11/slawomira-wojciak-zastepca-dyrektora-departamentu-rozwoju-obszarow-wiejskich-urzedu-marszalkowskiego-wojewodztwa-opolskiego-4/ Sławomira Wójciak Zastępca Dyrektora Osoby upoważnione do wydawania decyzji 2022 30.11.2022 https://bip.opolskie.pl/2022/11/slawomira-wojciak-zastepca-dyrektora-departamentu-rozwoju-obszarow-wiejskich-urzedu-marszalkowskiego-wojewodztwa-opolskiego-4/
Sławomira Wójciak Anna Żurek Anna Żurek Województwo Opolskie