Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - wspieranie drużyn gier zespołowych w rozgrywkach sportowych na poziomie ponadregionalnym w 2023 roku pn. „LIDERZY GIER ZESPOŁOWYCH”skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. https://bip.opolskie.pl/2022/11/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-wspierania-i-upowszechniania-kultury-fizycznej-wspieranie-druzyn-gier-zespolowych-w-rozgrywkach-sportowych-na-poziomie-ponadregionaln/ ETAP KONKURSU TERMIN KOŃCOWY Składanie ofert do 31.12.2022 r. Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert do 17.01.2023 r. Rozstrzygnięcie konkursu do  31.01.2023 r.   Szczegółowych informacji dotyczących niniejszego konkursu udzielają pracownicy Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Żeromskiego 3 w Opolu: Ewa Światły, tel. 77 4429322, e.swiatly@opolskie.pl; Marta Kordzińska – Żaba, tel. 77 4429327, m.zaba@opolskie.pl; Piotr Grzyb, tel. 77 5416807, p.grzyb@opolskie.pl.]]> 31.12.2022 Roman Stęporowski - Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki https://bip.opolskie.pl/2022/11/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-wspierania-i-upowszechniania-kultury-fizycznej-wspieranie-druzyn-gier-zespolowych-w-rozgrywkach-sportowych-na-poziomie-ponadregionaln/https://bip.opolskie.pl/2022/11/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-wspierania-i-upowszechniania-kultury-fizycznej-wspieranie-druzyn-gier-zespolowych-w-rozgrywkach-sportowych-na-poziomie-ponadregionaln/https://bip.opolskie.pl/2022/11/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-wspierania-i-upowszechniania-kultury-fizycznej-wspieranie-druzyn-gier-zespolowych-w-rozgrywkach-sportowych-na-poziomie-ponadregionaln/https://bip.opolskie.pl/2022/11/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-wspierania-i-upowszechniania-kultury-fizycznej-wspieranie-druzyn-gier-zespolowych-w-rozgrywkach-sportowych-na-poziomie-ponadregionaln/https://bip.opolskie.pl/2022/11/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-wspierania-i-upowszechniania-kultury-fizycznej-wspieranie-druzyn-gier-zespolowych-w-rozgrywkach-sportowych-na-poziomie-ponadregionaln/
Piotr Grzyb Piotr Grzyb Piotr Grzyb Województwo Opolskie