Marcin Oszańca – Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego https://bip.opolskie.pl/2022/11/marcin-oszanca-dyrektor-departamentu-rozwoju-obszarow-wiejskich-urzedu-marszalkowskiego-wojewodztwa-opolskiego-2/ Marcin Oszańca Dyrektor Osoby upoważnione do wydawania decyzji 2022 30.11.2022 https://bip.opolskie.pl/2022/11/marcin-oszanca-dyrektor-departamentu-rozwoju-obszarow-wiejskich-urzedu-marszalkowskiego-wojewodztwa-opolskiego-2/
Marcin Oszańca Anna Żurek Anna Żurek Województwo Opolskie