DOA-ZP.272.41.2022 „Gadżety promocyjne na potrzeby promocji RPO WO 2014-2020 (kalendarze)” https://bip.opolskie.pl/2022/11/doa-zp-272-41-2022-gadzety-promocyjne-na-potrzeby-promocji-rpo-wo-2014-2020-kalendarze/ Strona prowadzonego postępowania]]> Tryb podstawowy Województwo Opolskie 10.11.2022 31.01.2023 https://bip.opolskie.pl/2022/11/doa-zp-272-41-2022-gadzety-promocyjne-na-potrzeby-promocji-rpo-wo-2014-2020-kalendarze/https://bip.opolskie.pl/2022/11/doa-zp-272-41-2022-gadzety-promocyjne-na-potrzeby-promocji-rpo-wo-2014-2020-kalendarze/https://bip.opolskie.pl/2022/11/doa-zp-272-41-2022-gadzety-promocyjne-na-potrzeby-promocji-rpo-wo-2014-2020-kalendarze/https://bip.opolskie.pl/2022/11/doa-zp-272-41-2022-gadzety-promocyjne-na-potrzeby-promocji-rpo-wo-2014-2020-kalendarze/https://bip.opolskie.pl/2022/11/doa-zp-272-41-2022-gadzety-promocyjne-na-potrzeby-promocji-rpo-wo-2014-2020-kalendarze/https://bip.opolskie.pl/2022/11/doa-zp-272-41-2022-gadzety-promocyjne-na-potrzeby-promocji-rpo-wo-2014-2020-kalendarze/https://bip.opolskie.pl/2022/11/doa-zp-272-41-2022-gadzety-promocyjne-na-potrzeby-promocji-rpo-wo-2014-2020-kalendarze/https://bip.opolskie.pl/2022/11/doa-zp-272-41-2022-gadzety-promocyjne-na-potrzeby-promocji-rpo-wo-2014-2020-kalendarze/https://bip.opolskie.pl/2022/11/doa-zp-272-41-2022-gadzety-promocyjne-na-potrzeby-promocji-rpo-wo-2014-2020-kalendarze/https://bip.opolskie.pl/2022/11/doa-zp-272-41-2022-gadzety-promocyjne-na-potrzeby-promocji-rpo-wo-2014-2020-kalendarze/https://bip.opolskie.pl/2022/11/doa-zp-272-41-2022-gadzety-promocyjne-na-potrzeby-promocji-rpo-wo-2014-2020-kalendarze/https://bip.opolskie.pl/2022/11/doa-zp-272-41-2022-gadzety-promocyjne-na-potrzeby-promocji-rpo-wo-2014-2020-kalendarze/https://bip.opolskie.pl/2022/11/doa-zp-272-41-2022-gadzety-promocyjne-na-potrzeby-promocji-rpo-wo-2014-2020-kalendarze/https://bip.opolskie.pl/2022/11/doa-zp-272-41-2022-gadzety-promocyjne-na-potrzeby-promocji-rpo-wo-2014-2020-kalendarze/https://bip.opolskie.pl/2022/11/doa-zp-272-41-2022-gadzety-promocyjne-na-potrzeby-promocji-rpo-wo-2014-2020-kalendarze/
Marcin Puszcz - Dyrektor DOA AGNIESZKA MŁYNARCZYK AGNIESZKA MŁYNARCZYK Województwo Opolskie