Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie opracowania z zakresu wyceny środków trwałych, trwale związanych z gruntem, znajdujących się na nieruchomości przy ul. Powstańców Śląskich 12 w Korfantowie https://bip.opolskie.pl/2022/10/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-sporzadzenie-opracowania-z-zakresu-wyceny-srodkow-trwalych-trwale-zwiazanych-z-gruntem-znajdujacych-sie-na-nieruchomosci-przy-ul-powstancow-slaskich-12-w-korfantow/ 28.10.2022 Bożena Rogowska Zakup https://bip.opolskie.pl/2022/10/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-sporzadzenie-opracowania-z-zakresu-wyceny-srodkow-trwalych-trwale-zwiazanych-z-gruntem-znajdujacych-sie-na-nieruchomosci-przy-ul-powstancow-slaskich-12-w-korfantow/https://bip.opolskie.pl/2022/10/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-sporzadzenie-opracowania-z-zakresu-wyceny-srodkow-trwalych-trwale-zwiazanych-z-gruntem-znajdujacych-sie-na-nieruchomosci-przy-ul-powstancow-slaskich-12-w-korfantow/https://bip.opolskie.pl/2022/10/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-sporzadzenie-opracowania-z-zakresu-wyceny-srodkow-trwalych-trwale-zwiazanych-z-gruntem-znajdujacych-sie-na-nieruchomosci-przy-ul-powstancow-slaskich-12-w-korfantow/https://bip.opolskie.pl/2022/10/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-sporzadzenie-opracowania-z-zakresu-wyceny-srodkow-trwalych-trwale-zwiazanych-z-gruntem-znajdujacych-sie-na-nieruchomosci-przy-ul-powstancow-slaskich-12-w-korfantow/
Bożena rogowska Artur Ślimak Artur Ślimak Województwo Opolskie