Wyłonienie organizacji pozarządowych do składu Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 https://bip.opolskie.pl/2022/10/wylonienie-organizacji-pozarzadowych-do-skladu-komitetu-monitorujacego-program-regionalny-fundusze-europejskie-dla-wojewodztwa-opolskiego-2021-2027/ Komisja Wyborcza Komisja Odwoławcza Nabór organizacji kandydujących do komitetu monitorującego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027-nabór unieważniony. Nabór organizacji kandydujących do komitetu monitorującego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 ogłoszenie z dnia 02.12.2022r. Nabór uzupełniający organizacji kandydujących do komitetu monitorującego program regionalny pn. Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.  ]]>
Barbara Kamińska - Dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Paweł Wójcik Paweł Wójcik Województwo Opolskie