Uchwała Nr 8028/2022 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 17 października 2022 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Zarządu Województwa Opolskiego w czynnościach związanych z gospodarowaniem i zarządzaniem nieruchomościami, stanowiącymi zasób województwa, jak również nieruchomościami województwa, stanowiącymi współwłasność https://bip.opolskie.pl/2022/10/uchwala-nr-80282022-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-17-pazdziernika-2022-roku-w-sprawie-udzielenia-pelnomocnictwa-do-reprezentowania-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-w-czynnosciach-zwiazanych-z-g/ Uchwała Zarządu 2022 Obowiązujący VI 2018/2023 17.10.2022 8028/2022 Nadzór finansowy/właścicielski https://bip.opolskie.pl/2022/10/uchwala-nr-80282022-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-17-pazdziernika-2022-roku-w-sprawie-udzielenia-pelnomocnictwa-do-reprezentowania-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-w-czynnosciach-zwiazanych-z-g/https://bip.opolskie.pl/2022/10/uchwala-nr-80282022-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-17-pazdziernika-2022-roku-w-sprawie-udzielenia-pelnomocnictwa-do-reprezentowania-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-w-czynnosciach-zwiazanych-z-g/https://bip.opolskie.pl/2022/10/uchwala-nr-80282022-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-17-pazdziernika-2022-roku-w-sprawie-udzielenia-pelnomocnictwa-do-reprezentowania-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-w-czynnosciach-zwiazanych-z-g/https://bip.opolskie.pl/2022/10/uchwala-nr-80282022-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-17-pazdziernika-2022-roku-w-sprawie-udzielenia-pelnomocnictwa-do-reprezentowania-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-w-czynnosciach-zwiazanych-z-g/https://bip.opolskie.pl/2022/10/uchwala-nr-80282022-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-17-pazdziernika-2022-roku-w-sprawie-udzielenia-pelnomocnictwa-do-reprezentowania-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-w-czynnosciach-zwiazanych-z-g/
Dyrektor Departamentu Skarbu Województwa - Bożena Rogowska Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie