DOA-ZP.272.36.2022 „Dostawa urządzeń komputerowych” (2 części)

DOA-ZP.272.36.2022 „Dostawa urządzeń komputerowych” (2 części):

Tytuł Cz. 1: Dostawa komputerów biurkowych i przenośnych

Tytuł Cz. 2: Dostawa urządzeń peryferyjnych – Monitorów.

W celu prawidłowego złożenia oferty wykonawcy powinni się posługiwać 32 znakowym Identyfikatorem przedmiotowego postępowania pobranym z miniPortalu UZP (czyli strony prowadzonego postępowania): 2540c545-ba88-4a91-8517-76436e5b1ab8

Uwaga: Proszę zwrócić uwagę czy pobrany nr  ID postępowania pobranego z miniPortalu UZP jest prawidłowy.

Na podstawie art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej progi UE o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – dalej Pzp, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.

Strona prowadzonego postępowania – miniPortal UZP:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2540c545-ba88-4a91-8517-76436e5b1ab8

strona główna: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
Zamawiający:Województwo Opolskie
Data ogłoszenia:21.10.2022
Data ważności:31.12.2024

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 21.10.2022
Wytworzono przez: Marcin Puszcz - Dyrektor DOA UMWO
Opublikowano: 21.10.2022, 12:17
Opublikowano przez: Monika Elceser
Zmodyfikowano: 28.03.2023, 14:00
Zmodyfikowano przez: Monika Elceser
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 1522

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry