Zarządzanie zasobami wodnymi (4.3.1) https://bip.opolskie.pl/2022/09/zarzadzanie-zasobami-wodnymi-4-3-1/ Lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Zarządzanie zasobami wodnymi”  

Ogłoszenia o naborze:

w terminie: od dnia 23 października 2023 r. do dnia 10 listopada 2023 r. Ogłoszenie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Ogłoszenie - Gminy Wykaz gmin z liczbą lat suszy

 

Formularze

Wniosek o przyznanie pomocy

Formularz wniosku WoPP  - Zasoby wodne - wersja 2 z Instrukcja WoPP_Zasoby wodne - wersja 2 z  

Umowa

Formularz umowy - wersja 2 z

Zał. nr 1 do umowy - Zestawienie rzeczowo-finansowe - wersja 2z Zał. nr 2 do umowy - Wykaz działek - wersja 2 z Zał. nr 3 do umowy - Kary administracyjne przed 22.06.2016 - wersja 2 z Zał. nr 3a do umowy - Kary administracyjne po 22.06.2016 - wersja 2 z Zał. nr 4 do umowy - RODO - wersja 2 z

Wniosek o płatność

Formularz wniosku WoP  - Zasoby wodne - wersja 2 z Instrukcja WoP_Zasoby wodne - wersja 2 z  

ARCHIWUM

Wniosek o przyznanie pomocy

Formularz wniosku WoPP  - Zasoby wodne - wersja 2 z Instrukcja WoPP_Zasoby wodne - wersja 2 z Formularz wniosku WoPP  - Zasoby wodne - wersja 1 z Instrukcja WoPP_Zasoby wodne - wersja 1z

Wniosek o płatność

Formularz wniosku WoP  - Zasoby wodne - wersja 2 z Instrukcja WoP_Zasoby wodne - wersja 2 z Formularz wniosku WoP  - Zasoby wodne - wersja 1 z Instrukcja WoP_Zasoby wodne - wersja 1z]]>
Wiesława Deręg Piotr Kobiela Piotr Kobiela Województwo Opolskie