Zapytanie ofertowe na usługę realizacji kontroli lekarzy uprawnionych przeprowadzających badania lekarskie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców, wpisanych do ewidencji Marszałka Województwa Opolskiego (zapytanie ofertowe lekarz).

Poniżej  załączone zostało Zapytanie ofertowe dotyczące naboru lekarza do przeprowadzenia kontroli w zakresie wynikających z ustawy z dnia   5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1212 z póź.zm.) formularz oraz oświadczenie

 

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty w formie pisemnej należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14 , 45-082 Opole do dnia 20 września 2022 r. (złożenie oferty po ww. terminie spowoduje jej odrzucenie)

W przypadku przesłania oferty listownie liczy się data stempla pocztowego.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem: „Oferta na wykonanie usługi na przeprowadzenie kontroli w 2022 r. w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami – lekarz”, wraz z dopiskiem „Nie otwierać!”.

Data ważności:20.09.2022

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 05.09.2022
Wytworzono przez: Izabela Damboń-Kandziora Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej
Opublikowano: 05.09.2022, 11:29
Opublikowano przez: Adriana Urbaniak
Zmodyfikowano: 05.09.2022, 11:30
Zmodyfikowano przez: Adriana Urbaniak
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 75

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry