Packprofil Sp. z o. o. w Kolonowskiem – instalacja do produkcji masy włóknistej z drewna lub innych materiałów włóknistych, do produkcji papieru lub tektury, o łącznej zdolności produkcyjnej 100 Mg/dobę wraz z oczyszczalnią ścieków integralnie powiązaną z ww. instalacjami oraz instalacji pozostałych – zmiana https://bip.opolskie.pl/2022/09/packprofil-sp-z-o-o-w-kolonowskiem-instalacja-do-produkcji-masy-wloknistej-z-drewna-lub-innych-materialow-wloknistych-do-produkcji-papieru-lub-tektury-o-lacznej-zdolnosci-produkcyjnej-1/ 01-01-1970 https://bip.opolskie.pl/2022/09/packprofil-sp-z-o-o-w-kolonowskiem-instalacja-do-produkcji-masy-wloknistej-z-drewna-lub-innych-materialow-wloknistych-do-produkcji-papieru-lub-tektury-o-lacznej-zdolnosci-produkcyjnej-1/
Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Joanna Zarzycka-Poproch Marszałek Województwa Opolskiego