Ogłoszenie XIV edycji Konkursu przyznania Tytułu „Opolskiej Niezapominajki” za 2021 rok

Marszałek Województwa Opolskiego ogłasza XIV edycję Konkursu przyznania tytułu „Opolskiej Niezapominajki” za 2021 rok.

Celem konkursu „Opolska Niezapominajka” jest uhonorowanie najlepszej organizacji pozarządowej z siedzibą lub działającą na terenie województwa opolskiego, promocja najlepszych pomysłów realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz wzmocnienie ich wizerunku.

Laureat tytułu „Opolska Niezapominajka” za 2021 rok wyłoniony zostanie w drodze konkursu.

Zgłoszenia Kandydatur mogą dokonywać: Organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, osoby prawne, organy administracji publicznej oraz sami zainteresowani.

Do wypełnionego formularza zgłoszeniowego należy dołączyć załączniki: wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z KRS oraz statut Organizacji. Zgłaszający może dodatkowo dołączyć rekomendacje lub listy referencyjne od innych podmiotów, a także materiały promocyjne oraz zdjęcia.

Szczegółowe zasady naboru kandydatur oraz kryteria oceny zgłoszeń określa Regulamin konkursowy przyznawania Tytułu „Opolskiej Niezapominajki”, przyjęty Uchwałą Nr 7762/2022 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 29 sierpnia 2022 r., znajdujący się na stronie www.opolskie.pl w zakładce Region/Organizacje pozarządowe/Nagrody Opolska Niezapominajka i Społecznik Roku Województwa Opolskiego (https://www.opolskie.pl/nagrody-opolska-niezapominajka-i-spolecznik-roku-wojewodztwaopolskiego/).

Formularze zgłoszeniowe wraz załącznikami należy składać w siedzibie Organizatora Konkursu osobiście lub listownie od dnia 02.09.2022 r. do dnia 19.09.2022 r.

(liczy się data stempla pocztowego)

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Piastowska 14, 45-082 Opole

z dopiskiem na kopercie: Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego

– Konkurs przyznania Tytułu „Opolskiej Niezapominajki” za 2021 rok

Więcej informacji na temat Konkursu można uzyskać pod nr tel. 77/ 44 67 849

Data ważności:19.09.2022
Osoba odpowiedzialna:Barbara Kamińska - Dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 02.09.2022
Wytworzono przez: Aleksandra Zwarycz - Zastępca Dyrektora Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
Opublikowano: 02.09.2022, 10:35
Opublikowano przez: Paweł Wójcik
Zmodyfikowano: 02.09.2022, 11:02
Zmodyfikowano przez: Paweł Wójcik
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 55

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry