Ogłoszenie Konkursu przyznania Tytułu „Społecznika Roku 2021 Województwa Opolskiego”

Marszałek Województwa Opolskiego ogłasza Konkursu przyznania Tytułu „Społecznik Roku 2021 Województwa Opolskiego”.

Celem konkursu „Społecznik Roku Województwa Opolskiego” jest wyróżnienie osoby fizycznej działającej na rzecz dobra wspólnego oraz promującej postawy prospołeczne na obszarze województwa opolskiego.

„Społecznik Roku 2021 Województwa Opolskiego” zostanie wyłoniony wśród aktywnych, pełnoletnich mieszkańców województwa opolskiego, podejmujących nieodpłatnie działania na rzecz innych osób, swojego najbliższego otoczenia, którzy swoim zaangażowaniem działają na rzecz zmiany, na której zyskuje środowisko lokalne, walczą skutecznie
z problemami społecznymi lub im zapobiegają, podejmują inicjatywę poprzez realizację oddolnych działań, akcji oraz przedsięwzięć społecznych na terenie województwa opolskiego.

Laureat tytułu „Społecznik Roku 2021 Województwa Opolskiego” wyłoniony zostanie
w drodze konkursu.

Kandydatów do tytułu „Społecznika Roku 2021 Województwa Opolskiego” mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, instytucje oraz pełnoletnie osoby fizyczne (pod warunkiem dołączenia rekomendacji organizacji pozarządowej, instytucji lub nieformalnej grupy osób).

Szczegółowe zasady naboru kandydatur oraz kryteria oceny zgłoszeń określa Regulamin konkursowy przyznawania Tytułu „Społecznik Roku Województwa Opolskiego”, przyjęty Uchwałą Nr 7763/2022 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 29 sierpnia 2022 r., znajdujący się na stronie www.opolskie.pl w zakładce Region/Organizacje pozarządowe/Nagrody Opolska Niezapominajka i Społecznik Roku Województwa Opolskiego (https://www.opolskie.pl/nagrody-opolska-niezapominajka-i-spolecznik-roku -wojewodztwaopolskiego/).
Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Organizatora Konkursu osobiście lub listownie od dnia 02.09.2022 r. do dnia 19.09.2022 r.

(liczy się data stempla pocztowego)

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Piastowska 14, 45-082 Opole

z dopiskiem na kopercie: Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
Konkurs przyznania Tytułu „Społecznik Roku 2021 Województwa Opolskiego”

Więcej informacji na temat Konkursu można uzyskać pod nr tel. 77/ 44 67 849

Data ważności:19.09.2022
Osoba odpowiedzialna:Barbara Kamińska - Dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 02.09.2022
Wytworzono przez: Aleksandra Zwarycz - Zastępca Dyrektora Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
Opublikowano: 02.09.2022, 10:12
Opublikowano przez: Paweł Wójcik
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 65

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry