DOA-ZP.272.29.2022 Urządzenia infrastruktury serwerowej – dedykowany serwer do obsługi platformy it wraz z oprogramowaniem serwerowym w ramach realizacji projektu life_aqp_opolskie_2019.pl – life19 gie/pl/000398). Część 1 – Dostawa dysków SSD i półek dyskowych w zakresie rozbudowy posiadanej macierzy dyskowej. Część 2 – Dostawa w zakresie rozbudowy klastra HA (High Availability) o dodatkowe 2 licencje Microsoft Windows Server Datacenter 2022

W celu prawidłowego złożenia oferty wykonawcy powinni się posługiwać 32 znakowym Identyfikatorem przedmiotowego postępowania pobranym z miniPortalu (czyli strony prowadzonego postępowania) i to właśnie do tego identyfikatora należy odsyłać wykonawców. W sytuacji, w której Wykonawca składając ofertę przez miniPortal, wprowadzi w formularzu ID z Platformy e-Zamówienia (ocds-..), oferta taka nie będzie widoczna na liście złożonych ofert i nie będzie możliwości jej odszyfrowania.

Uwaga:

Proszę zwrócić uwagę na prawidłowy ID postępowania pobranego z miniPortalu.

Identyfikator postępowania z miniPortalu: 0c8e15e0-2f2b-4a7d-abda-7ff2daa00f41

Na podstawie art. 132 Pzp zamawiający udziela zamówienia w trybie przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – dalej  Pzp,  w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.

Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
Zamawiający:Województwo Opolskie
Data ogłoszenia:14.09.2022
Data ważności:31.12.2024

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 14.09.2022
Wytworzono przez: Marcin Puszcz - Dyrektor DOA
Opublikowano: 14.09.2022, 09:18
Opublikowano przez: Robert Mazurkiewicz-Biczuk
Zmodyfikowano: 01.02.2023, 14:57
Zmodyfikowano przez: Monika Elceser
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 130

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry