Roman Stęporowski – Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego https://bip.opolskie.pl/2022/08/roman-steporowski-dyrektor-departamentu-sportu-i-turystyki-urzedu-marszalkowskiego-wojewodztwa-opolskiego/ Roman Stęporowski Dyrektor Osoby upoważnione do wydawania decyzji 2022 10.08.2022 https://bip.opolskie.pl/2022/08/roman-steporowski-dyrektor-departamentu-sportu-i-turystyki-urzedu-marszalkowskiego-wojewodztwa-opolskiego/
Roman Stęporowski Anna Żurek Województwo Opolskie