PROWOD Sp. z o.o. z siedzibą w Kup - instalacja do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o zdolności przyjmowania średnio 49,0 Mg odpadów na dobę i o całkowitej pojemności 48 000 Mg, zlokalizowana w Chróścicach, gm. Dobrzeń Wielki - zmiana pozwolenia zintegrowanego https://bip.opolskie.pl/2022/08/prowod-sp-z-o-o-z-siedziba-w-kup-instalacja-do-skladowania-odpadow-innych-niz-niebezpieczne-i-obojetne-o-zdolnosci-przyjmowania-srednio-490-mg-odpadow-na-dobe-i-o-calkowitej-pojemnosci-48-000-mg/ 01-01-1970 https://bip.opolskie.pl/2022/08/prowod-sp-z-o-o-z-siedziba-w-kup-instalacja-do-skladowania-odpadow-innych-niz-niebezpieczne-i-obojetne-o-zdolnosci-przyjmowania-srednio-490-mg-odpadow-na-dobe-i-o-calkowitej-pojemnosci-48-000-mg/
Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Jagoda Wardawy Marszałek Województwa Opolskiego