Huta Małapanew Sp. z o.o. - instalacja do odlewania metali żelaznych i instalacji towarzyszących, o zdolności produkcyjnej 80 Mg wytopu na dobę (20 tys. Mg/rok), zlokalizowanych na terenie Huty w Ozimku przy ul. Kolejowej 1 - zmiana pozwolenia zintegrowanego https://bip.opolskie.pl/2022/08/huta-malapanew-sp-z-o-o-instalacja-do-odlewania-metali-zelaznych-i-instalacji-towarzyszacych-o-zdolnosci-produkcyjnej-80-mg-wytopu-na-dobe-20-tys-mgrok-zlokalizowanych-na-terenie-huty-w-ozim/ 01-01-1970 https://bip.opolskie.pl/2022/08/huta-malapanew-sp-z-o-o-instalacja-do-odlewania-metali-zelaznych-i-instalacji-towarzyszacych-o-zdolnosci-produkcyjnej-80-mg-wytopu-na-dobe-20-tys-mgrok-zlokalizowanych-na-terenie-huty-w-ozim/
Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Jagoda Wardawy Marszałek Województwa Opolskiego