Ferma Drobiu w Klisinie - instalacja do chowu brojlerów o liczbie 96 000 stanowisk - zmiana oznaczenia prowadzącego https://bip.opolskie.pl/2022/08/ferma-drobiu-w-klisinie-instalacja-do-chowu-brojlerow-o-liczbie-96-000-stanowisk-zmiana-oznaczenia-prowadzacego/ 01-01-1970 https://bip.opolskie.pl/2022/08/ferma-drobiu-w-klisinie-instalacja-do-chowu-brojlerow-o-liczbie-96-000-stanowisk-zmiana-oznaczenia-prowadzacego/
Manfred Grabelus Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Anna Kampa Anna Kampa Marszałek Województwa Opolskiego