zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do wtórnego wytopu mosiądzu należącej do Oras Olesno Sp. z o.o. w Oleśnie https://bip.opolskie.pl/2022/07/zawiadomienie-o-wydaniu-decyzji-w-sprawie-zmiany-pozwolenia-zintegrowanego-dla-instalacji-do-wtornego-wytopu-mosiadzu-nalezacej-do-oras-olesno-sp-z-o-o-w-olesnie/ o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), w związku z art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)  Marszałek Województwa Opolskiego zawiadamia o wydaniu decyzji z 14 lipca 2022 r. nr DOŚ-III.7222.49.2021.AKa w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do wtórnego wytopu mosiądzu o zdolności produkcyjnej 65,04 ton na dobę, należącej do Oras Olesno Sp. z o.o. w Oleśnie, Gmina Olesno, powiat oleski, woj. opolskie. W Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego (ul. Hallera 9 w Opolu, budynek C, pokój 25) można zapoznać się z treścią decyzji, w terminie 30 dni od dnia ukazania się zawiadomienia. Treść decyzji dostępna jest również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, w dziale „Menu przedmiotowe”, w zakładce „Pozwolenia zintegrowane”.]]> 22.08.2022
Manfred Grabelus, Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Aleksandra Kaczmarek Aleksandra Kaczmarek Marszałek Województwa Opolskiego